Teenused:

maakorraldustööd
maade tagastamise ja erastamise vormistamine
maa riigi- ja munitsipaalomandisse vormistamine
katastriüksuste moodustamine, mõõdistamine ja jagamine
geodeetiline mõõdistamine detailplaneeringutele
geodeetiliste aluste valmistamine
kruntide mõõdistamine
piiride selgitamine ja piirimärkide taastamine
ehitusgeodeetilised tööd
teostusjoonised
– – –
Hinnapakkumiseks palun saata email koos töö kirjeldusega helga@hegeo.ee

Trimble R8S